Mein Personal Sp. z o.o.
Ul. Grudzicka 51B/7, 45-432 Opole

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna i przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

Tożsamość Administratora:

Administratorem danych jest Mein Personal Sp. z o.o., mający siedzibę w Opolu (45-432) przy ul. Grudzickiej 51B/7, NIP: 7543207022 REGON: 382405850 KRS: 0000768700.

Dane kontaktowe Administratora:

Z Administratorem danych – Mein Personal Sp. z o.o. – można skontaktować się:

 • pocztą elektroniczną pod adresem info@meinpersonal.pl
 • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna 

Twoje dane będą przetwarzane w celu pomocy w znalezieniu dla Ciebie zatrudnienia lub innej odpowiedniej dla Ciebie pracy, prowadzenia z Tobą komunikacji za pomocą poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej, w związku z funkcjonowaniem serwisu, na podstawie Twojego zainteresowania naszą oferta, jeśli zainicjujesz taką komunikację przed zawarciem umowy. 

Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej:

 • art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wykorzystywane przez nas w ramach komunikacji e-mail z Tobą będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na umieszczenie Twoich danych w naszej bazie potencjalnych usługobiorców, Twoje dane będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że podane dane się zdezaktualizowały.

Przysługujące Ci prawa:

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do Twoich danych,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych,

c) prawo do usunięcia Twoich danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: info@meinpersonal.pl Żądanie takie powinno zawierać dane pozwalające Cię zidentyfikować, np. imię, nazwisko, numer telefonu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych:

Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub dokonywania uzgodnionych z Tobą działań.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym profilowania na podstawie tego przepisu.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub swojej zgody. Możesz także zlecić nam przesłanie tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa.

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod linkiem. https://uodo.gov.pl/p/kontakt

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych:

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie swoich danych jest niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Ciebie usługę udostępnioną na naszej stronie lub umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Tobą. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością skontaktowania się z Tobą, brakiem możliwości korzystania z naszych usług. 

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W każdej chwili masz możliwość wypisania się z bazy potencjalnych usługobiorców poprzez wysłanie w tym celu wiadomości na adres email: info@meinpersonal.pl

W przypadku danych gromadzonych przez formularze masz możliwość usunięcia lub modyfikacji tych danych, poprzez przesłanie na adres i info@meinpersonal.pl informacji w jakim zakresie należy zmodyfikować lub usunąć te dane.


Polityka prywatności dotycząca danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną i wykorzystywania plików Cookies

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciego podmiotu.

Tożsamość Administratora:

Administratorem danych jest Mein Personal Sp. z o.o., mający siedzibę w Opolu (45-432) przy ul. Grudzickiej 51B/7, NIP: 7543207022 REGON: 382405850 KRS: 0000768700.

Dane kontaktowe Administratora:

Z Administratorem danych – Mein Personal Sp. z o.o. – można skontaktować się:

 • pocztą elektroniczną pod adresem info@meinpersonal.pl
 • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Twoje dane będą przetwarzane w celu pomocy w znalezieniu dla Ciebie zatrudnienia lub innej odpowiedniej dla Ciebie pracy, prowadzenia z Tobą komunikacji za pomocą poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej, w związku z funkcjonowaniem strony, na podstawie Twojego zainteresowania naszą oferta, jeśli zainicjujesz taką komunikację przed zawarciem umowy.

Jeżeli zapisałeś się do naszej bazy potencjalnych usługobiorców to będziemy przechowywać Twoje dane i je wykorzystywać w celu przekazywania Ci naszych ofert. 

Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej:

 • art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe wykorzystywane przez nas w ramach komunikacji e-mail z Tobą będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na umieszczenie Twoich danych w naszej bazie potencjalnych usługobiorców, Twoje dane będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że podane dane się zdezaktualizowały.

Przysługujące Ci prawa:

Przysługuje Ci:

i) prawo dostępu do Twoich danych,

j) prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych,

k) prawo do usunięcia Twoich danych,

l) prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,

m) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

n) prawo do przenoszenia danych,

o) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

p) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: info@meinpersonal.pl Żądanie takie powinno zawierać dane pozwalające Cię zidentyfikować, np. imię, nazwisko, numer telefonu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych:

Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub dokonywania uzgodnionych z Tobą działań.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym profilowania na podstawie tego przepisu.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub swojej zgody. Możesz także zlecić nam przesłanie tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa.

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod linkiem. https://uodo.gov.pl/p/kontakt

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych:

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych:

Podanie swoich danych jest niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Ciebie usługę udostępnioną na naszej stronie lub umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Tobą. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością skontaktowania się z Tobą lub korzystaniem z naszych usług. 

Gromadzenie danych:

Uzyskujemy Twoje dane osobowe, gdy:

1. przekazujesz nam je bezpośrednio poprzez formularz informacyjny, zamieszczony na naszej stronie,

2. przekazujesz nam je bezpośrednio poprzez przesłaną do nas wiadomość e-mail,

3. przekazujesz nam je bezpośrednio poprzez przesłanie drukowanej wersji formularza na adres naszej siedziby,

4. przekazujesz nam je bezpośrednio podczas rozmowy telefonicznej z nami,

5. przekazujesz nam je pośrednio poprzez odpowiedzi na nasze oferty, zamieszczone na innych portalach, stronach internetowych m.in. pracuj.pl, zgodnie z polityką prywatności przedstawioną na wskazanych portalach,

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany przez nas do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w naszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W naszym serwisie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną naszego serwisu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W każdej chwili masz możliwość wypisania się z bazy potencjalnych usługobiorców poprzez wysłanie w tym celu wiadomości na adres email: info@meinpersonal.pl

W przypadku danych gromadzonych przez formularze masz możliwość usunięcia lub modyfikacji tych danych, poprzez przesłanie na adres i info@meinpersonal.pl informacji w jakim zakresie należy zmodyfikować lub usunąć te dane.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej strony oznacza akceptację przez Ciebie Klauzuli informacyjnej i przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności dotyczącą danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną i wykorzystywania plików Cookies.